Terug

Praktisch

Datum: 18 mei 2021 - 20 mei 2021
Uur: 09:30 - 12:00
Prijs: 575
Lesgever: Mathias Verbeke, Tom Tourwé
Thema: Digital Services Artificial Intelligence Smart Products
Aangeboden door: Sirris

Masterclasses

De masterclasses zijn cursussen waarin u specifieke kennis en inzichten opdoet die uw onderneming helpen om de volgende stap in uw innovatieproces te zetten. Lees meer

Mastercourse Data Innovation 2021

Doe meer en innoveer met uw beschikbare data! De mastercourse 'Data Innovation', georganiseerd door het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab), biedt pragmatische en industriegerichte sessies en webinars over datagedreven innovatie. 

De mastercourse 'Data Innovation' van het Sirris Data and AI Competence Lab (EluciDATA Lab) biedt met zijn pragmatische en industriegerichte trainingsessies en webinars een antwoord op de nood van bedrijven om hun producten, diensten of technologie te innoveren op basis van het gebruik van data. Zo wordt het voor deze bedrijven bijvoorbeeld mogelijk nieuwe inzichten te verwerven uit experimentele data, producten en klanten te profileren, productieprocessen te optimaliseren, falen van machines te voorspellen en datagerichte start-ups op te richten. 

De mastercourse-cyclus licht de verschillende facetten van data-innovatie toe in een aantal sessies en webinars: hierin komen zowel de data-science workflow algemeen aan bod, als specifieke thema's met een focus op industriële toepassingen van data science en artificiële intelligentie. 

Webinar - 'The importance of data exploration and hypothesis building'

Een duidelijk beeld van de zakelijke opportuniteiten en een bibliotheek met intelligente algoritmen zijn niet voldoende om een datagedreven oplossing uit te werken. Een grondig inzicht in de kwaliteit van de beschikbare gegevens en de interessante informatie die erin vervat zit is net zo belangrijk om haalbare werkhypothesen te kunnen afleiden over de onderliggende mechanismen van het te onderzoeken probleem. In dit webinar worden verschillende benaderingen voor dergelijke dataverkenning besproken, met in het bijzonder aandacht voor numerieke en visuele technieken.

Wanneer? 9 en 12 februari, 9:30 - 12:00 

Webinar - The power of data visualisation

Datavisualisatie kan worden toegepast in verschillende fasen van een data-gedreven project. Het ondersteunt dataverkenning om eerste inzichten uit de data te halen, en maakt het mogelijk om deze inzichten aan gebruikers voor te stellen. De meest efficiënte methode voor datavisualisatie kiezen is echter niet vanzelfsprekend. Dit webinar wil een overzicht geven van de bestaande methodes voor datavisualisatie en de manier waarop ze zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet om belangrijke data-eigenschappen in de kijker te zetten, trends te benadrukken, verborgen patronen aan het licht te brengen, enz.

Wanneer? 16 en 18 maart, 13:00 - 15:30 

Webinar - The art of feature engineering

Om intelligente algoritmen in staat te stellen iets uit data te leren, moeten die data zo optimaal mogelijk worden voorgesteld. Het proces dat data omvormt en enkel de meest relevante, onderscheidende eigenschappen bewaart, wordt 'feature engineering' genoemd. Het is misschien wel de belangrijkste stap in de data-science-workflow. Dit webinar wil een overzicht geven van de meest gebruikte methodes, de vaakst voorkomende valkuilen voor verschillende soorten data (sensorgegevens, locatiegegevens ...) en probleemstellingen (voorspelling, profilering, ...).

Wanneer? 20 en 22 april, 13:00 - 15:30 

Webinar - Choosing the right algorithm for the right task

Dit webinar wil de deelnemers laten kennismaken met de belangrijkste data-science-taken (classificatie, clustering, regressie, ...) en een overzicht geven van de meest gebruikte algoritmen en technieken om elk van deze taken op te lossen.

Wanneer? 18 en 20 mei, 9:30 - 12:00 

Meer info & registreer

Partners

Sirris
Sirris

150 experts helpen bedrijven de juiste technologische keuze te maken en hun innovatieprojecten succesvol te realiseren. Gecombineerd met hoogtechnologische infrastructuur en een uitgebreid industrieel partnernetwerk, zorgt Sirris voor future proof bedrijven.